הפרוייקטים שלנו

 תכניות בניין עיר ותמ"א 38.

רשימה חלקית.

2007-תכנון הרחבות דיור ל80 יחידות ברח' הראה בירושלים.

2006-תכנון הרחבות דיור ברח' סולם יעקב 4 בירושלים.

2007-תכנון הרחבות דיור ברחוב טללים בירושלים.

2016-ת עריכת תכנית לפי תמ"א 38 למבנה ברחוב דוד שכונת הבוכרים.

2008-תכנון הרחבות דיור לשני בניינים ברחוב אבן האזל -ירושלים.

תכנון הרחבות דיור ברחוב דה-האז..

2014- תכנון הרחבות דיור  ברח' בובליק-בירושלים.

2016-עריכת תכנית לפי תמ"א 38 ברח' רבינו גרשם  שכונת הבוכרים בים'.

2012-הכנת תב"ע רח' חשמונאים -מקור ברוך. ירושלים.

2015-תכנון הרחבות דיור ברח' שמואל הנביא ירושלים.

2010-תכנון -הרחבת דיור רח' מח"ל -שכונת מעלות דפנה -ירושלים.

שינוי תב"ע למבנה חד קומתי בבית וגן לתוספת קומות למגורים.

שינוי תב"ע ברמת שרת. ירושלים

2008-תב"ע רחוב מירסקי בים'

עריכת היתרי בניה.

מאז הקמת המשרד ערכנו למעלה מ100- בקשות להיתרי בניה.
 

כתובתנו: הראה 20, ירושלים, טלפון:054-4608849 rona.w.arc@gmail.com